Pit 2014 - Pobierz darmowy program

Wpisy

 • czwartek, 30 stycznia 2014
  • Jakie ulgi w PIT?

   Pobierz bezpłatny program do rozliczenia PITu za rok 2013

   Pobierz program do PITów

    

   Rozliczenia podatkowe dla wielu osób nie kojarzą się dobrze – bywa bowiem tak, że podatnik musi zwrócić Państwu wcale nie małą kwotę pieniędzy. Na szczęście polskie przepisy prawne przewidują pewne ulgi i możliwe odliczenia, które podatnik może uwzględnić w swoim formularzu PIT. Niektóre z nich można odpisać sobie od podatku. Warto więc przed przystąpieniem do wypełniania deklaracji podatkowej PIT za 2013 zastanowić się, czy przypadkiem w tym roku nie miała miejsca sytuacja upoważniająca do skorzystania z której z tych możliwości.

    

   Przyjrzyjmy się więc temu, jakie ulgi i odliczenia podatnicy mogą sobie w tym roku odpisać od podatku. Najczęściej wykorzystywane przez podatników są składki na obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne podatnika, ale w wysokości 7,75% liczone od tej składki (tu wliczają się także składki płacone za granicą). Wiele osób z pewnością skorzysta także z ulgi na dzieci, które w tym roku przyznawane są według nowych zasad (ich wysokość zależy od zarobków, ilości dzieci i od tego, czy rodzic samotnie wychowuje dziecko czy jest w związku małżeńskim). Dostępna jest też ulga dla osób, których dochody pochodzą z pracy wykonywanej za granicą, a także ulga dla osób systematycznie oszczędzających w kasie mieszkaniowej (o ile podatnik nabył do niej prawo przed 1.01.2012 r.). Ostatnia ulga dotyczy osób zatrudnionych w ramach umowy aktywizacyjnej i przyznawana jest z tytułu wydatków poniesionych na ubezpieczenia społeczne.

    

   Koniecznie trzeba pamiętać o tym, że korzystając z ulg i odliczeń od podatku, należy dołączyć do formularza PIT odpowiednie załączniki.

   

   Sprawdź stronę informacyjną o programie do PITów.

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   brak
   Autor(ka):
   panlotek.pl
   Czas publikacji:
   czwartek, 30 stycznia 2014 14:34
  • Odliczenia i ulgi od dochodu

   Pobierz bezpłatny program do rozliczenia PITu za rok 2013

   Pobierz program do PITów

    

   Przed przystąpieniem do wypełniania deklaracji PIT za 2013 rok, warto zastanowić się, czy można za ten miniony rok podatkowy skorzystać z różnego rodzaju odliczeń i ulg. Mimo że wiele mówi się o ciągłym skreślaniu ulg, to nadal ich lista jest dość pokaźna i wiele osób znajdzie wśród aktualnych propozycji coś, z czego mógłby skorzystać przy swoich rozliczeniach z fiskusem.

    

   Spójrzmy, jakie odliczenia i ulgi, które można odliczyć od dochodu, czekają na podatników. Są to przede wszystkim składki pobierane na ubezpieczenie społeczne ze środków podatnika, także te, które zostały mu pobrane poza granicami państwa. Od dochodu można odliczyć także wpłaty dokonywane w 2013 roku na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego, ale jedynie do wysokości kwoty, która została określona w przepisach o indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego. Można odliczyć od podatku także różnego rodzaju darowizny na cele charytatywne i opiekuńcze oraz na cele pożytku publicznego i kultu religijnego. Tu mieści się między innymi ulga dla honorowych krwiodawców.

    

   Można także skorzystać z szeregu ulg. Od dochodów osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności mogą odliczyć ulgę rehabilitacyjną, ponadto jest też ulga internetowa, ulga na nabycie nowej technologii (dla podatników prowadzących działalność gospodarczą) oraz ulga odsetkowa w przypadku umowy o kredyt mieszkaniowy.

    

   Jak widać podatnicy mają wiele możliwości, dlatego warto zastanowić się, czy któraś z nich nie mogłaby zostać wykorzystana w rozliczeniach podatkowych za 2013 rok.

   

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   brak
   Autor(ka):
   panlotek.pl
   Czas publikacji:
   czwartek, 30 stycznia 2014 14:33
  • PITY 2013 a małżeństwa

   Pobierz bezpłatny program do rozliczenia PITu za rok 2013

   Pobierz program do PITów

    

   Osoby pozostające w związku małżeńskim mogą rozliczać się z Urzędem Skarbowym wspólnie lub oddzielnie – to zależy tylko i wyłącznie od ich woli, choć warto zaznaczyć, że w pewnych sytuacjach wspólne rozliczanie wiąże się z finansowymi korzyściami. W innych zaś przypadkach jest to neutralne i w rozliczeniach równoważne z oddzielnym składaniem deklaracji podatkowych. Podstawą do tego, by małżeństwo mogło się wspólnie rozliczać jest przebywanie we wspólnocie majątkowej przez cały rozliczany rok podatkowy. A więc osoby świeżo poślubione czy też mające rozdzielność majątkową muszą rozliczać się z fiskusem osobno. Aby móc przystąpić do wspólnego rozliczania, należy złożyć wcześniej w Urzędzie Skarbowym odpowiednie pismo stwierdzające wspólne rozliczanie się danego małżeństwa.

    

   Co daje wspólne rozliczanie się małżonków? Przede wszystkim wypełniany jest tylko jeden formularz PIT na imię obojga małżonków. Ujawnia się w nim wszystkie dochody żony i męża, każde z nich może też osobno korzystać z należnych ulg i odliczeń. Podatek jest natomiast płacony w formie podwójnej kwoty podatku, który zostaje ustalony od połowy łącznej kwoty dochodów małżonków.

    

   Kiedy opłaci się małżonkom wypełnić wspólny PIT 2013? Taka sytuacja jest korzystna przede wszystkim dla małżeństw, w których jeden z małżonków ma tak duże dochody, że przy oddzielnym rozliczaniu należałoby je opodatkować podatkiem o wyższej stawce, czyli nie 18% tylko 32%. W pozostałych przypadkach, jak już zostało powiedziane, kwestie podatkowe są takie same jak w rozliczeniach oddzielnych.

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   brak
   Autor(ka):
   panlotek.pl
   Czas publikacji:
   czwartek, 30 stycznia 2014 14:32
  • Korekta PIT 2013

   Pobierz bezpłatny program do rozliczenia PITu za rok 2013

   Pobierz program do PITów

    

   Wyróżnić można dwie grupy podatników – jedna pragnie rozliczyć się z Urzędem Skarbowym jak najszybciej, druga zwleka do ostatniego dnia. W tym pierwszym przypadku często dochodzi do błędów w składanej deklaracji. Mogą one wynikać np. z błędnych danych otrzymanych od pracodawcy w formularzu PIT-11 lub też z pośpiechu, kiedy podatnik zapomina, że np. wykonywał przed miesiąc jakąś pracę na podstawie umowy o dzieło. W takich przypadkach niezbędna okaże się korekta PIT 2013.

    

   Korektę PIT 2013 można złożyć takimi samymi drogami co standardowy PIT, a więc osobiście, przez Internet oraz pocztą. Korygująca deklaracja musi zostać wykonana na takich samym wzorze formularza, na jakim składana była błędna deklaracja. Jest to istotne zwłaszcza wtedy, gdy chcemy skorygować PIT sprzed kilku lat (taka możliwość jest do 5 lat od złożenia zeznania podatkowego). Wraz z deklaracją korygującą podatnik musi podać wyjaśnienie odnośnie do przyczyn składania korekty, a więc opis wykonanego wcześniej błędu, dzięki czemu Urząd Skarbowy nie musi porównywać każdej pozycji w formularzu PIT w poszukiwaniu nieścisłości. Ważne jest też to, by nie zaznaczać okienka „złożenie zeznania”. Zamiast tego należy zakreślić opcję „złożenie korekty”.

    

   Trzeba jednak liczyć się z tym, że są pewne okoliczności, w których zawiesza się podatnikowi prawo do wykonania korekty deklaracji podatkowej. Taka sytuacja ma miejsce, gdy wobec danego podatnika trwa postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa. Jednak już po zakończeniu tych czynności podatnik odzyskuje prawo do wykonywania korekt deklaracji podatkowych.

   

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   brak
   Autor(ka):
   panlotek.pl
   Czas publikacji:
   czwartek, 30 stycznia 2014 14:31
  • Terminy dla PITÓW 2013

   Pobierz bezpłatny program do rozliczenia PITu za rok 2013:

   Pobierz program do PITów

    

   Do kiedy złożyć PIT za 2013 rok?

   Każdy pełnoletni i pracujący mieszkaniec Polski ma obowiązek złożenia rozliczenia podatkowego PIT. Obowiązek ten należy wykonać w określonym czasie. W przypadku tegorocznych rozliczeń (a więc za 2013 r.) terminy te przedstawiają się następująco:

   • do 31 stycznia 2014 r. należy złożyć formularze PIT-16A, PIT-19A oraz PIT-28,
   • do 28 lutego 2014 należy złożyć formularze PIT-40 oraz PIT-40A,
   • do 30 kwietnia 2014 należy złożyć formularze PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39.

   Jak wiadomo, w życiu różnie bywa i nierzadko zdarza się, że podatnik spóźnia się z terminowym złożeniem deklaracji podatkowej w Urzędzie Skarbowym bądź też w jego rozliczeniu znajdują się błędy. W przypadku błędów zawsze można zdecydować się na złożenie korekty, o ile termin składania PIT jeszcze nie upłynął. Jeśli jednak jest już po terminie, wówczas mogą pojawić się poważne konsekwencje.

    

   Osoby spóźnialskie muszą liczyć się z karą grzywny (a w szczególnych przypadkach nawet z karą pozbawienia wolności). Do tego za każdy dzień zwłoki dochodzą wysokie odsetki od podatku, który podatnik musi zwrócić. Odsetki wynoszą aż 11,5% w skali roku. Jest jednak rozwiązanie, które może nam pomóc uniknąć grzywny (ale nie uratuje nas od uregulowania podatku wraz z odsetkami). Jest to tak zwany czynny żal – dokument, który należy przesłać do Urzędu Skarbowego wraz z zeznaniem podatkowym. Aby jednak czynny żal zadziałał, musi zostać spełniony podstawowy warunek. Podatnik musi to wykonać zanim dostanie od Urzędu Skarbowego wezwanie w celu wyjaśnienia sprawy.

   

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   brak
   Autor(ka):
   panlotek.pl
   Czas publikacji:
   czwartek, 30 stycznia 2014 14:02